500 047 562
Łódź ul. Ks. Piotra Skargii 12 lok 311
tomek@instytutterapii.pl

ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)

ACL stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych, na przykład do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.

APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R)

APIS-P(R) - wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej - stanowi zmodyfikowaną i zrenormalizowaną wersję APIS-P. Zastosowanie: przede wszystkim selekcja, także doradztwo zawodowe i poradnictwo szkolne. Dane walidacyjne sugerują, że APIS-P(R) może pozwalać na trafne prognozowanie osiągnięć szkolnych.

APIS-Z - Bateria Testów APIS-Z

APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej. Zastosowanie: przede wszystkim selekcja oraz doradztwo zawodowe.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 – MMPI®-2

MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI

STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. Zastosowanie: Do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.

KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

KPD może być wykorzystywany zarówno w diagnozie klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Uzyskane wskaźniki psychometryczne pozwalają na rekomendowanie kwestionariusza do stosowania nie tylko w badaniach przesiewowych (służących wyłonieniu osób z potencjalnym ryzykiem depresji, w tym młodzieży szkolnej), lecz także w diagnozie indywidualnej. Z powodzeniem może być także wykorzystywany przy monitorowaniu przebiegu choroby i postępów w terapii.

TKR Test Kompetencji Rodzicielskich

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR) przeznaczony jest do pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. Ma służyć do badania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych rodziców.

TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Zastosowanie: przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.

IVE - Kwestionariusz Impulsywności

IVE służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii. Zastosowanie: Do celów badawczych oraz w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych (psychologia kliniczna), rekrutacji i selekcji do pracy (psychologia organizacji i pracy), w doradztwie zawodowym (psychologia edukacji).