500 047 562
Łódź ul. Ks. Piotra Skargii 12 lok 311
tomek@instytutterapii.pl

Gabinet psychologiczno-terapeutyczny

>

Telefon: 500 047 562

93-036
Łódź,
ul. Ks. Piotra Skargii 12 lok. 311

tomek@instytutterapii.pl